A weboldal cookie-kat használ a jobb megjelenésért. Ha a weblapon marad, akkor feltételezzük, Ön elfogadja mindezt.

header

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A rendezvény elnevezése:      „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál

A rendezvény jellege:             Hagyományőrző fesztivál és kézműves vásár

Helyszín:                                   2890 Tata, Tatai Vár; Esterházy Kastély és környéke

A rendezvény időpontja:       2017. május 19 - május 21.

A rendezvény szervezője:      ZOFI Rendezvényszervező Kft.

                                                    2890 Tata, Szegfű u. 23.

Bankszámlaszám:                    OTP 11740047-20135324

Iroda:                                          2890 Tata, Ady Endre út 13. (Zsigmond király udvar)

Telefon:                                      +36-20/942-3830; +36-70/600-0834

E-mail:                                         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A vásár ajánlott nyitva tartása

2017. május 19. péntek 15-22 óráig

2017. május 20. szombat 08:30-23 óráig

2017. május 21. vasárnap 08:30-19 óráig

 

Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a vásár szabályzata

-          A Szervezők csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosítanak részvételt a rendezvényen, velük kötnek szerződést.

-          A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását – lehetőség szerint a Vásári Szolgáltató Partner előzetes igényeinek figyelembe vételével – minden esetben a Szervezők határozzák meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés, stb.)

-           A Vásári Szolgáltató Partner köteles elfogadni a Szervezők által árusításra kijelölt installációs helyet.

 

Fesztivál területére behajtási időpontok:

A Fesztivál területére behajtani önállóan, érkezést követően TILOS! Csak regisztrációt követően, az illetékes személyzet segítségével, irányításával lehetséges, mert május 19-én a Diák-Patara miatt több száz gyermek fog a területen tartózkodni!

2017. május 19. péntek 07-14 óráig, majd 22 órától

2017. május 20. szombat 06:00-08 óráig, majd 22 órától

2017. május 21. vasárnap 06:00-08 óráig, majd 19 órától

Vásári Szolgáltató Partnerek gépjárművel, csak és kizárólag bepakolás/ kipakolás/ árubeszállítás céljából hajthatnak a Fesztivál területére, a Fesztivál nyitvatartási idején kívül, a Szervezők által kiadott behajtási engedéllyel (Partnerenként 1 db behajtási engedély). A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései érvényesek, a gépjárművek maximális sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem zárhatók el.

Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Fesztivál területén tartózkodik gépjárművével, minden Fesztivál területen töltött időszak után 5.000 Ft + Áfa/ fél óra büntetést köteles fizetni, az akadályoztatás miatt.  

A Fesztivál területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít, vele kedvezményesen nem lehet parkolni a Fesztivál területén kívül.

 

 1. 1.       A Vásári Szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában feltüntetett, a Szervezők által jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a Szervezők jogosultak megtiltani, az elárusító helyről e termékeket beszedetni. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

 

 1. 2.       A Vásári Szolgáltató Partner kizárólag a Szervezők által jóváhagyott installációban folytathatja tevékenységét, a korhű megjelenés elvárás. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget, vagy a Szervezőkkel nem engedélyeztetett installációban árusít, úgy azonnali hatállyal felmondható a szerződés.

 

 1. 3.       A Vásári Szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát, stb. helyezhet ki, amennyire előzetesen engedélyt kért/ és kapott a Szervezőktől.

 

 1. 4.       A Vásári Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem adható/ értékesíthető tovább, akár csak részben is más Partner(ek)nek.

 

 1. 5.       A Vásári Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a belkereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Szervezők és a hatósági szervezetek kérésére felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat betartva végzi. A Partner köteles a rendezvény területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a Rendezvény ideje alatt betartani. Köteles a munkavégzésre alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. Amennyiben értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust, vagy a Fesztivál látogatóit, a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

 

 1. 6.       A Vásári Szolgáltató Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi. A Szervezők lehetőség szerint az installációs helyeket úgy jelöli ki, hogy az installációtól 1-1 méterre a Partner kihelyezhet tevékenységet segítő eszközöket (asztal, polc, állvány). Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget (az installációjának frontján túl pakol) a szerződésétazonnali hatállyal felmondhatják a Szervezők.

 

 1. 7.       A Vásári Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag saját standjukban végezhetik tevékenységüket; nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi Partner érdekeit sérti.

 

 1. 8.       Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb mennyiségben tárolni! A Kereskedő vállalja, hogy a mindenkor hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat betartja és alkalmazottaival is betartatja.

 

 1. 9.       A Vásári Szolgáltató Partner számára biztosított az alap, világításhoz elegendő áram. Az installáció 30 méteres körzetében megtalálható csatlakozási pontra a Vásári Szolgáltató Partner önállóan csatlakozik rá.

 

 1. 10.   A Vásári Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a fesztivál ideje alatt folyamatosan és maximálisan rendben tartani.

 

 1. 11.   A Vásári Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy egyéb módon megoldott vagyonvédelemről. Káresemény bekövetkezésekor a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt károkkal kapcsolatban.

TŰZRENDÉSZETI-, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

 1. A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközök a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük.
 2. A rendezvényen tilos házilag után töltött vagy átalakított gázpalackot használni.
 3. A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni.
 4. A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések EU-s minőség tanúsítással kell rendelkezniük.
 5. A sátrak között legalább 1,5 m védőtávolságot kell tartani.
 6. Nyílt láng használata esetén, legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani. Minden árusnak és catering-esnek saját magának kell biztosítania a porral oltó készüléket.
 7. Gázpalackokat feldőlés ellen biztosítani kell.
 8. Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésének kitenni tilos!
 9. Sátrakban tüzet rakni (kiv. gázfogyasztó ber.) szigorúan TILOS!
 10. Dohányozni a sátrak területén TILOS!
 11. Rendezvénysátrak és épületek között min. 14 m védőtávolságot kell tartani.
 12. A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni.
 13. A használat alatt nem álló gázpalackokat a fesztivál területéről el kell távolítani.
 14. Gázpalack csere idején 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a csere helyszínén.
 15. A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfény sugárzásának kitenni Tilos!
 16. A rendezvény területen hulladékokat, göngyöleget tárolni nem szabad, ezek tárolására a kijelölt területeken lesz mód.
 17. A szolgáltatónak a rendezvény helyszínére, körülményeire vonatkozó mindennemű reklamációját a rendezvény időtartama alatt azonnal kell jelezni a szervezőknek. A szolgáltató visel minden olyan kárt, ami abból következően érte, hogy e bejelentési kötelezettségének időben nem tett eleget és ennek következtében valamely helyszín, időpont tevékenység vagy mulasztás már nem tekinthető meg, vagy a bejelentés tartalmi elemei utólag már nem ellenőrizhetőek.
 18. A szolgáltatók kötelesek a saját, illetve az általuk megbízott kivitelező vállalatok dolgozói tűzvédelmi, baleset és munkavédelmi oktatásáról készült jegyzőkönyveket, nyitvatartási és bontási idejében a helyszínen tartani, ill. ha azt kérik, a tűzvédelmi, és munkavédelmi hatóságnak bemutatni.
 19. A szolgáltatók, az általuk meghívott kivitelező cégtől kötelesek a kivitelezési munkák megkezdése előtt a dolgozóinak tűz-, baleset és munkavédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyveket bekérni. A rendezvény területén dolgozó kivitelező cég(ek) dolgozói részére, amennyiben tűzveszélyes tevékenységet kell végezniük, kötelesek írásos engedélyt kiadni és azt a rendezők képviselőjével láttamoztatni.
 20. A rendezvény időtartama alatt a közlekedési utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
 21. A rendezvény kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy a közmű nyitó- és zárószerkezeteit, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 22. A szolgáltatók az installációk építése, bontása, valamint a rendezvény ideje alatt kötelesek betartani a többszörösen módosított és kiegészített 1993. évi XCIII. tv-ben foglaltakat, valamint az egyes szakmák sajátos munkavédelmi előírásait, illetve a dolgozók erre vonatkozó oktatásáról gondoskodni.
 23. A fent leírtakon kívül a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet előírásainak betartása minden résztvevő számára kötelező.

Jogi záradék:

A felek között felmerülő bárminemű jogvitára kikötik a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos eljárási illetékességét.

Tata, 2017. március 23.

Pályázatok

NKA

A Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál  az NKA támogatással valósult meg.

 

Pályázati beszámolók:

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 A 2015-ös Tatai Patara a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával valósult meg.
hu_sk husk_log

Időutazás - Tatai vár

gath_ajanlo A Tata GUIDE@HAND teljes turisztikai és a városnéző tartalmat, illetve térképet tartalmaz Tatáról.

gath_qr

Támogatóink

Hotel Gottwald

 

dexi_dekor

 

ekol

 

 

golf_hotel

Médiapartnereink

forras

tv

 

 

keminfo 

 

Partnereink

cimer_hm
   monostori_erod
visittata_logo Derik logo
logo_nomel HelpDesk
tbmuzlogo
tkv
wikipedia
Tata Rendőrkapitányság 
Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság