Jegyvásárlás a fesztivál ideje alatt!
Jegyvásárlás a fesztivál ideje alatt!

hagyomány és élmény

Kapcsolat

Csatlakozzon hozzánk hagyományőrzőként, vásárosként portékájával, vagy vigye hírünket!

kérdése, észrevétele van? állunk rendelkezésére!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Főszervező

Zofi Rendezvényszervező Kft.

Hagyományőröknek

Kedves Hagyományőr Barátaink!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kérünk benneteket, hogy részvételi szándékotokat időben jelezzétek!  A kitöltött jelentkezési lapot a tatai.patara@gmail.com email címre várjuk.

Hagyományőr belépési és regisztrációs pontok

Vásáros belépési és regisztrációs pontok

Vásárosoknak

Tisztelt Kézműveseink, Közreműködők!

Kérjük, hogy a letölthető jelentkezési lap pontosan kitöltve kerüljön visszaküldésre!

15. „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál

2024. május 24-25-26.

 1. Általános információk

A „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál főszervezője a ZOFI Rendezvényszervező Kft. (továbbiakban Szervező)

A kitelepülő partnerek szervezése, kiválasztása, koordinálása és ellenőrzése szintén a ZOFI Rendezvényszervező Kft. hatáskörébe tartozik.

 1. A vásár ajánlott nyitvatartása:

2024. május 24. péntek 14:00-22:00 óráig

2024. május 25. szombat 09:00-22:00 óráig

2024. május 26. vasárnap 09:00-20:00 óráig

 1. Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a vásár szabályzata
 • A Szervezők csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosítanak részvételt a rendezvényen.
 • A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását – lehetőség szerint a Vásári Szolgáltató Partner előzetes igényeinek figyelembe vételével – minden esetben a Szervezők határozzák meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés, stb.)
 • A Vásári Szolgáltató Partner köteles elfogadni a Szervezők által árusításra kijelölt installációs helyet.
 1. A Vásári Szolgáltató Partnerek gépjárművel, csak és kizárólag bepakolás/ kipakolás/ árubeszállítás céljából hajthatnak a Fesztivál területére, a Fesztivál nyitvatartási idején kívül, a Szervezők által kiadott behajtási engedéllyel (Partnerenként 1 db behajtási engedély). A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései érvényesek, a gépjárművek maximális sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem zárhatók el.

Fesztivál területére behajtási időpontok:

A Fesztivál területére behajtani önállóan, érkezést követően TILOS! Csak regisztrációt követően, az illetékes személyzet segítségével, irányításával lehetséges!

2024. május 24. péntek 07:00-13:30 óráig, majd 23:00 órától

2024. május 25. szombat 06:00-08:30 óráig, majd 23:00 órától

2024. május 26. vasárnap 06:00-08:30 óráig, majd 21:00 órától

Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Fesztivál területén tartózkodik gépjárművével, minden Fesztivál területen töltött időszak után 5.000 Ft + Áfa/ fél óra büntetést köteles fizetni, az akadályoztatás miatt. 

A Fesztivál területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít, vele kedvezményesen nem lehet parkolni a Fesztivál területén kívül.

 1. A Vásári Szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában feltüntetett, a Szervezők által jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a Szervezők jogosultak megtiltani, az elárusító helyről e termékeket beszedetni. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a részvételi jogosultságot.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner kizárólag a Szervezők által jóváhagyott installációban folytathatja tevékenységét, a korhű megjelenés elvárás. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget, vagy a Szervezőkkel nem engedélyeztetett installációban árusít, úgy azonnali hatállyal felmondható a részvételi jogosultság.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát, stb. helyezhet ki, amennyire előzetesen engedélyt kért/ és kapott a Szervezőktől.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem adható/ értékesíthető tovább, akár csak részben is más Partner(ek)nek.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a belkereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Szervezők és a hatósági szervezetek kérésére felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat betartva végzi. A Partner köteles a rendezvény területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a Rendezvény ideje alatt betartani. Köteles a munkavégzésre alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. Amennyiben értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust, vagy a Fesztivál látogatóit, a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a részvételi jogosultságot.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi. A Szervezők lehetőség szerint az installációs helyeket úgy jelöli ki, hogy az installációtól 1-1 méterre a Partner kihelyezhet tevékenységet segítő eszközöket (asztal, polc, állvány). Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget (az installációjának frontján túl pakol) a részvételi jogosultságot azonnali hatállyal felmondhatják a Szervezők.
 1. A Vásári Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag saját standjukban végezhetik tevékenységüket; nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi Partner érdekeit sérti.
 1. Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb mennyiségben tárolni! A Kereskedő vállalja, hogy a mindenkor hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat betartja és alkalmazottaival is betartatja.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner számára biztosított az alap, világításhoz elegendő áram. Az installáció 30 méteres körzetében megtalálható csatlakozási pontra a Vásári Szolgáltató Partner önállóan csatlakozik rá.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a fesztivál ideje alatt folyamatosan és maximálisan rendben tartani.
 1. A Vásári Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy egyéb módon megoldott vagyonvédelemről. Káresemény bekövetkezésekor a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt károkkal kapcsolatban.
 1. A Vásári Szolgáltató Partner regisztrációkor köteles aláírásával a teljes rendezvényszabályzatot, Covid-19 szabályzatot, valamint a munka-, tűz-, és balesetvédelmi előírásokat elfogadni, a rendezvény teljes ideje alatt ezeket a rendelkezéseket betartani, alkalmazottjaival betartatni.
 1. Covid-19 járvány kezelésével kapcsolatos szabályok:

A rendezvény teljes területén a Vásári Szolgáltató Partner és a vele érkező személyek csak védettségi igazolvánnyal tartózkodhatnak.

Védettségi igazolvány hiányában: a Vásári Szolgáltató Partnerek kizárólag munkavégzés céljából tartózkodhatnak a rendezvény területén. Munkavégzésük után, kötelesek a területet azonnal elhagyni. Kötelesek orrot-, szájat eltakaró textil-, orvosi- vagy „munkavédelmi” maszkot hordani.

A rendezvényszabályzat minden Vásári Szolgáltató Partnerre nézve kötelező érvényű!

Be nem tartása azonnali kizárást jelent a rendezvényről.

A Vásári Szolgáltató Partner rendezvényszabályzat be nem tartásából eredő mindennemű anyagi kárért felelős ami a Szervezőt éri.

Javasoljuk a rendezvény idején a rendszeres alapos kézmosást vagy kézfertőtlenítők használatát. A kézfertőtlenítő készítmények alkoholt tartalmaznak, ezeket közvetlen hősugárzásnak és erős napfénynek kitenni szigorúan tilos! Lehetőség szerint ezeket tartsuk hűvös helyen.

Sajtó

Sajtómegjelenésekkel kapcsolatban, kérjük keresse sajtóreferens kollégánkat!

Sajtótájékoztató

16. “Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál 

Időpont: 2024. 05. 17. 11.00 óra

Helyszín: Esterházy Kastély 

Esterházy Kastély

placeholder.png

dr. Négyesi Lajos

történész szakértő, ezredes, hadtörténész


placeholder.png

Kissné Cseh Julianna

Deák-Patara koordinátor, kiállítás szervező

placeholder.png

Zombori Adrienn

Deák-Patara koordinátor, gyermekprogram-szervező, diplomáciai kapcsolatok

placeholder.png

Gyurkó Erzsébet

Néptánc találkozó koordinátor (Pötörke Népművészeti Egyesület vezető)

placeholder.png

Horváth Zsombor

technikai vezetőplaceholder.png

Zombori Gáspár

logisztikai vezető

korhű csatajelenetek

Valódi időutazás!

A Tatai Vár lábánál szemünk előtt elevenedik meg az 1597. évi történelmi ostrom. 

11118496_1111299495553137_6737784223472160278_n
DSC_4848b